In the name of GOD, Most Gracious, Most Merciful
There is no other god beside GOD

All Occurrences of the Crucial Phrase: "LAA ELAAHA ELLA HOO" (There is no other god besides Him)


 

VerseTransliteration (see transliteration key)Arabic
[2:163] WILhcM ILh WHD LA ILh ILA hW ALRHMN ALRH$M ?????? ??? ???? ?? ??? ??? ?? ?????? ??????
[2:255] ALLh LA ILh ILA hW ALHE ALC$WM LA TiKzh sN@ WLA NWM Lh MA FE ALsMWT WMA FE ALiRV MN zA ALzE $SFY YNDh ILA BIzNh $YLM MA B$N i$D$hM WMA KLFhM WLA $H$oWN BS$a MN YLMh ILA BMA SAa WsY cRs$h ALsMWT WALiRV WLA $WDh HFOhMA WhW ALYLE ALYO$M ???? ?? ??? ??? ?? ???? ?????? ?? ????? ??? ??? ??? ?? ?? ?? ???????? ??? ?? ????? ?? ?? ???? ???? ???? ??? ????? ???? ?? ??? ?????? ??? ????? ??? ?????? ???? ?? ???? ??? ??? ??? ??? ????? ???????? ?????? ??? ????? ?????? ??? ????? ??????
[3:2] ALLh LA ILh ILA hW ALHE ALC$WM ???? ?? ??? ??? ?? ???? ??????
[3:6] hW ALzE $vWRcM FE ALiRHAM c$F $SAa LA ILh ILA hW ALYZ$Z ALHc$M ?? ???? ?????? ?? ??????? ??? ???? ?? ??? ??? ?? ?????? ??????
[3:18] ShD ALLh iNh LA ILh ILA hW WALML&c@ WiWLWA ALYLM CA&MA BALCso LA ILh ILA hW ALYZ$Z ALHc$M ??? ???? ??? ?? ??? ??? ?? ????????? ????? ????? ????? ?????? ?? ??? ??? ?? ?????? ??????
[4:87] ALLh LA ILh ILA hW L$JMYNcM ILE $WM ALC$M@ LA R$B F$h WMN ivDC MN ALLh HD$XA ???? ?? ??? ??? ?? ???????? ??? ??? ??????? ?? ??? ??? ??? ???? ?? ???? ?????
[6:102] zLcM ALLh RBcM LA ILh ILA hW KLC cL S$a FAYBDWh WhW YLE cL S$a Wc$L ???? ???? ???? ?? ??? ??? ?? ???? ?? ??? ??????? ??? ??? ?? ??? ????
[6:106] ATBY MA iWHE IL$c MN RBc LA ILh ILA hW WiYRV YN ALMSRc$N ???? ?? ???? ???? ?? ??? ?? ??? ??? ?? ????? ?? ????????
[7:158] CL $i$hA ALNAs INE RsWL ALLh IL$cM JM$YA ALzE Lh MLc ALsMWT WALiRV LA ILh ILA hW $H$ W$M$T FAMNWA BALLh WRsWLh ALNBE ALiME ALzE $wMN BALLh WcLMTh WATBYWh LYLcM ThTDWN ?? ?? ???? ????? ??? ???? ???? ????? ????? ???? ?? ??? ???????? ?????? ?? ??? ??? ?? ???? ????? ?????? ????? ?????? ????? ????? ???? ???? ????? ??????? ??????? ????? ??????
[9:31] ATKzWA iHBARhM WRhBNhM iRBABA MN DWN ALLh WALMs$H ABN MR$M WMA iMRWA ILA L$YBDWA ILhA WHDA LA ILh ILA hW sBHNh YMA $SRcWN ?????? ??????? ???????? ?????? ?? ??? ???? ??????? ??? ???? ??? ????? ??? ??????? ???? ????? ?? ??? ??? ?? ?????? ??? ??????
[11:14] FILM $sTJ$BWA LcM FAYLMWA iNMA iNZL BYLM ALLh WiN LA ILh ILA hW FhL iNTM MsLMWN ???? ???????? ??? ??????? ???? ???? ???? ???? ??? ?? ??? ??? ?? ??? ???? ??????
[13:30] czLc iRsLNc FE iM@ CD KLT MN CBLhA iMM LTTLWA YL$hM ALzE iWH$NA IL$c WhM $cFRWN BALRHMN CL hW RBE LA ILh ILA hW YL$h TWcLT WIL$h MTAB ???? ??????? ?? ??? ?? ??? ?? ????? ??? ????? ????? ???? ?????? ???? ??? ?????? ??????? ?? ?? ??? ?? ??? ??? ?? ???? ????? ????? ????
[20:8] ALLh LA ILh ILA hW Lh ALisMAa ALHsNE ???? ?? ??? ??? ?? ?? ??????? ??????
[20:98] INMA ILhcM ALLh ALzE LA ILh ILA hW WsY cL S$a YLMA ???? ????? ???? ???? ?? ??? ??? ?? ??? ?? ??? ????
[23:116] FTYLE ALLh ALMLc ALHC LA ILh ILA hW RB ALYRS ALcR$M ?????? ???? ????? ???? ?? ??? ??? ?? ?? ????? ??????
[27:26] ALLh LA ILh ILA hW RB ALYRS ALYO$M ???? ?? ??? ??? ?? ?? ????? ??????
[28:70] WhW ALLh LA ILh ILA hW Lh ALHMD FE ALiWLE WALaAKR@ WLh ALHcM WIL$h TRJYWN ??? ???? ?? ??? ??? ?? ?? ????? ?? ?????? ??????? ??? ????? ????? ??????
[28:88] WLA TDY MY ALLh ILhA aAKR LA ILh ILA hW cL S$a hALc ILA WJhh Lh ALHcM WIL$h TRJYWN ??? ??? ?? ???? ???? ??? ?? ??? ??? ?? ?? ??? ???? ??? ???? ?? ????? ????? ??????
[35:3] $i$hA ALNAs AzcRWA NYMT ALLh YL$cM hL MN KLC G$R ALLh $RZCcM MN ALsMAa WALiRV LA ILh ILA hW FiNE TwFcWN ?? ???? ????? ?????? ???? ???? ????? ?? ?? ???? ??? ???? ?????? ?? ?????? ?????? ?? ??? ??? ?? ???? ??????
[39:6] KLCcM MN NFs WHD@ XM JYL MNhA ZWJhA WiNZL LcM MN ALiNYM XMN$@ iZWJ $KLCcM FE BoWN iMhTcM KLCA MN BYD KLC FE OLMT XLX zLcM ALLh RBcM Lh ALMLc LA ILh ILA hW FiNE TvRFWN ????? ?? ??? ????? ?? ??? ???? ????? ????? ??? ?? ??????? ?????? ????? ?????? ?? ???? ??????? ???? ?? ??? ??? ?? ????? ???? ???? ???? ???? ?? ????? ?? ??? ??? ?? ???? ??????
[40:3] GAFR ALzNB WCABL ALTWB SD$D ALYCAB zE ALoWL LA ILh ILA hW IL$h ALMv$R ???? ????? ????? ????? ???? ?????? ?? ????? ?? ??? ??? ?? ???? ??????
[40:62] zLcM ALLh RBcM KLC cL S$a LA ILh ILA hW FiNE TwFcWN ???? ???? ???? ???? ?? ??? ?? ??? ??? ?? ???? ??????
[40:65] hW ALHE LA ILh ILA hW FADYWh MKLv$N Lh ALD$N ALHMD LLh RB ALYLM$N ?? ???? ?? ??? ??? ?? ?????? ?????? ?? ????? ????? ??? ?? ????????
[44:8] LA ILh ILA hW $H$ W$M$T RBcM WRB aABA&cM ALiWL$N ?? ??? ??? ?? ???? ????? ???? ??? ?????? ???????
[59:22] hW ALLh ALzE LA ILh ILA hW YLM ALG$B WALShD@ hW ALRHMN ALRH$M ?? ???? ???? ?? ??? ??? ?? ???? ????? ???????? ?? ?????? ??????
[59:23] hW ALLh ALzE LA ILh ILA hW ALMLc ALCDWs ALsLM ALMwMN ALMh$MN ALYZ$Z ALJBAR ALMTcBR sBHN ALLh YMA $SRcWN ?? ???? ???? ?? ??? ??? ?? ????? ?????? ?????? ?????? ??????? ?????? ?????? ??????? ????? ???? ??? ??????
[64:13] ALLh LA ILh ILA hW WYLE ALLh FL$TWcL ALMwMNWN ???? ?? ??? ??? ?? ???? ???? ??????? ????????
[73:9] RB ALMSRC WALMGRB LA ILh ILA hW FATKzh Wc$LA ?? ?????? ??????? ?? ??? ??? ?? ?????? ?????

 


International Community of Submitters / Masjid Tucson
The world wide community of those who Submit to God Alone and advocate the worship of God Alone
Praise Be To God, Lord of the Universe
Email: info@masjidtucson.org