In the name of GOD, Most Gracious, Most Merciful
There is no other god beside GOD

The count of Q's in all verses divisible by "19" throughout the Quran


See also: the count of Q's in all verses numbered "19" in Quran

 

Verse Count Qs Transliteration (see transliteration table)Arabic
[2:19]2 iW cv$B MN ALsMAa F$h OLMT WRYD WBRQ $JYLWN ivBYhM FE aAzANhM MN ALvWYQ HzR ALMWT WALLh MH$o BALcFR$N ?? ???? ?? ?????? ??? ????? ???? ???? ?????? ??????? ?? ?????? ?? ??????? ??? ????? ????? ???? ?????????
[2:38]1 QLNA AhBoWA MNhA JM$YA FIMA $iT$NcM MNE hDE FMN TBY hDAE FLA KWF YL$hM WLA hM $HZNWN ???? ?????? ???? ????? ???? ??????? ??? ??? ??? ??? ???? ??? ??? ????? ??? ?? ??????
[2:57]1 WOLLNA YL$cM ALGMAM WiNZLNA YL$cM ALMN WALsLWE cLWA MN o$BT MA RZQNcM WMA OLMWNA WLcN cANWA iNFshM $OLMWN ?????? ????? ?????? ??????? ????? ???? ??????? ???? ?? ????? ?? ??????? ??? ?????? ???? ????? ?????? ??????
[2:76]4 WIzA LQWA ALz$N aAMNWA QALWA aAMNA WIzA KLA BYVhM ILE BYV QALWA iTHDXWNhM BMA FTH ALLh YL$cM L$HAJWcM Bh YND RBcM iFLA TYQLWN ???? ???? ????? ????? ????? ???? ???? ??? ????? ??? ??? ????? ????????? ??? ??? ???? ????? ???????? ?? ??? ???? ???? ??????
[2:95]1 WLN $TMNWh iBDA BMA QDMT i$D$hM WALLh YL$M BALOLM$N ??? ?????? ???? ??? ???? ?????? ????? ???? ?????????
[2:133]4 iM cNTM ShDAa Iz HVR $YQWB ALMWT Iz QAL LBN$h MA TYBDWN MN BYDE QALWA NYBD ILhc WILh aABA&c IBRhM WIsMY$L WIsHQ ILhA WHDA WNHN Lh MsLMWN ?? ???? ????? ?? ??? ????? ????? ?? ??? ????? ?? ?????? ?? ???? ????? ???? ???? ???? ????? ??????? ???????? ?????? ???? ????? ???? ?? ??????
[2:171]2 WMXL ALz$N cFRWA cMXL ALzE $NYQ BMA LA $sMY ILA DYAa WNDAa vM BcM YME FhM LA $YQLWN ???? ????? ????? ???? ???? ???? ??? ?? ???? ??? ???? ????? ?? ??? ??? ??? ?? ??????
[2:190]2 WQTLWA FE sB$L ALLh ALz$N $QTLWNcM WLA TYTDWA IN ALLh LA $HB ALMYTD$N ??????? ?? ???? ???? ????? ????????? ??? ?????? ?? ???? ?? ??? ????????
[2:228]4 WALMoLQT $TRBvN BiNFshN XLX@ QRWa WLA $HL LhN iN $cTMN MA KLQ ALLh FE iRHAMhN IN cN $wMN BALLh WAL$WM ALaAKR WBYWLThN iHQ BRDhN FE zLc IN iRADWA IvLHA WLhN MXL ALzE YL$hN BALMYRWF WLLRJAL YL$hN DRJ@ WALLh YZ$Z Hc$M ????????? ?????? ??????? ????? ???? ??? ??? ??? ?? ????? ?? ??? ???? ?? ??????? ?? ?? ???? ????? ?????? ????? ???????? ??? ????? ?? ??? ?? ?????? ?????? ???? ??? ???? ????? ???????? ??????? ????? ???? ????? ???? ????
[2:247]5 WQAL LhM NB$hM IN ALLh QD BYX LcM oALWT MLcA QALWA iNE $cWN Lh ALMLc YL$NA WNHN iHQ BALMLc MNh WLM $wT sY@ MN ALMAL QAL IN ALLh AvoFEh YL$cM WZADh Bso@ FE ALYLM WALJsM WALLh $wTE MLch MN $SAa WALLh WsY YL$M ???? ??? ????? ?? ???? ?? ??? ??? ????? ???? ????? ??? ???? ?? ????? ????? ???? ??? ?????? ??? ??? ??? ??? ?? ????? ??? ?? ???? ?????? ????? ????? ???? ?? ????? ?????? ????? ???? ???? ?? ???? ????? ???? ????
[2:266]1 i$WD iHDcM iN TcWN Lh JN@ MN NK$L WiYNAB TJRE MN THThA ALiNhR Lh F$hA MN cL ALXMRT WivABh ALcBR WLh zR$@ VYFAa FivABhA IYvAR F$h NAR FAHTRQT czLc $B$N ALLh LcM ALaA$T LYLcM TTFcRWN ???? ????? ?? ???? ?? ??? ?? ???? ?????? ???? ?? ????? ??????? ?? ???? ?? ?? ??????? ?????? ????? ??? ???? ????? ??????? ????? ??? ??? ??????? ???? ???? ???? ??? ?????? ????? ???????
[2:285]2 aAMN ALRsWL BMA iNZL IL$h MN RBh WALMwMNWN cL aAMN BALLh WML&cTh WcTBh WRsLh LA NFRQ B$N iHD MN RsLh WQALWA sMYNA WioYNA GFRANc RBNA WIL$c ALMv$R ??? ?????? ??? ???? ???? ?? ??? ????????? ?? ??? ????? ???????? ????? ????? ?? ???? ??? ??? ?? ???? ?????? ????? ?????? ?????? ???? ????? ??????
[3:38]1 hNALc DYA ZcR$A RBh QAL RB hB LE MN LDNc zR$@ o$B@ INc sM$Y ALDYAa ????? ??? ????? ??? ??? ?? ?? ?? ?? ???? ???? ???? ??? ???? ??????
[3:76]2 BLE MN iWFE BYhDh WATQE FIN ALLh $HB ALMTQ$N ??? ?? ???? ????? ????? ??? ???? ??? ???????
[3:95]2 QL vDQ ALLh FATBYWA ML@ IBRh$M HN$FA WMA cAN MN ALMSRc$N ?? ??? ???? ??????? ??? ??????? ????? ??? ??? ?? ????????
[3:133]1 WsARYWA ILE MGFR@ MN RBcM WJN@ YRVhA ALsMWT WALiRV iYDT LLMTQ$N ??????? ??? ????? ?? ???? ???? ????? ???????? ?????? ???? ???????
[3:152]3 WLQD vDQcM ALLh WYDh Iz THsWNhM BIzNh HTE IzA FSLTM WTNZYTM FE ALiMR WYv$TM MN BYD MA iREcM MA THBWN MNcM MN $R$D ALDN$A WMNcM MN $R$D ALaAKR@ XM vRFcM YNhM L$BTL$cM WLQD YFA YNcM WALLh zW FVL YLE ALMwMN$N ???? ????? ???? ???? ?? ??????? ????? ??? ??? ????? ???????? ?? ????? ?????? ?? ??? ?? ????? ?? ????? ???? ?? ???? ?????? ????? ?? ???? ?????? ?? ????? ???? ???????? ???? ??? ???? ????? ?? ??? ??? ????????
[3:190]1 IN FE KLQ ALsMWT WALiRV WAKTLF AL$L WALNhAR LaA$T LiWLE ALiLBB ?? ?? ??? ???????? ?????? ??????? ????? ??????? ????? ????? ???????
[4:38]3 WALz$N $NFQWN iMWLhM R&Aa ALNAs WLA $wMNWN BALLh WLA BAL$WM ALaAKR WMN $cN ALS$oN Lh QR$NA FsAa QR$NA ?????? ?????? ??????? ???? ????? ??? ?????? ????? ??? ?????? ????? ??? ??? ??????? ?? ????? ???? ?????
[4:76]3 ALz$N aAMNWA $QTLWN FE sB$L ALLh WALz$N cFRWA $QTLWN FE sB$L ALoGWT FQTLWA iWL$Aa ALS$oN IN c$D ALS$oN cAN VY$FA ????? ????? ??????? ?? ???? ???? ?????? ????? ??????? ?? ???? ??????? ??????? ?????? ??????? ?? ??? ??????? ??? ?????
[4:95]3 LA $sTWE ALQYDWN MN ALMwMN$N G$R iWLE ALVRR WALMJhDWN FE sB$L ALLh BiMWLhM WiNFshM FVL ALLh ALMJhD$N BiMWLhM WiNFshM YLE ALQYD$N DRJ@ WcLA WYD ALLh ALHsNE WFVL ALLh ALMJhD$N YLE ALQYD$N iJRA YO$MA ?? ????? ???????? ?? ???????? ??? ???? ????? ?????????? ?? ???? ???? ???????? ??????? ??? ???? ????????? ???????? ??????? ??? ???????? ???? ???? ??? ???? ?????? ???? ???? ????????? ??? ???????? ???? ?????
[4:114]1 LA K$R FE cX$R MN NJWEhM ILA MN iMR BvDQ@ iW MYRWF iW IvLH B$N ALNAs WMN $FYL zLc ABTGAa MRVAT ALLh FsWF NwT$h iJRA YO$MA ?? ??? ?? ???? ?? ?????? ??? ?? ??? ????? ?? ????? ?? ????? ??? ????? ??? ???? ??? ?????? ????? ???? ???? ????? ???? ?????
[4:133]1 IN $Si $zhBcM i$hA ALNAs W$iT BAKR$N WcAN ALLh YLE zLc QD$RA ?? ??? ?????? ???? ????? ???? ?????? ???? ???? ??? ??? ?????
[4:152]1 WALz$N aAMNWA BALLh WRsLh WLM $FRQWA B$N iHD MNhM iWL&c sWF $wT$hM iJWRhM WcAN ALLh GFWRA RH$MA ?????? ????? ????? ????? ??? ?????? ??? ??? ???? ????? ??? ?????? ?????? ???? ???? ????? ?????
[4:171]4 $ihL ALcTB LA TGLWA FE D$NcM WLA TQWLWA YLE ALLh ILA ALHQ INMA ALMs$H Y$sE ABN MR$M RsWL ALLh WcLMTh iLQEhA ILE MR$M WRWH MNh FAMNWA BALLh WRsLh WLA TQWLWA XLX@ ANThWA K$RA LcM INMA ALLh ILh WHD sBHNh iN $cWN Lh WLD Lh MA FE ALsMWT WMA FE ALiRV WcFE BALLh Wc$LA ?? ??? ?????? ?? ????? ?? ????? ??? ?????? ??? ???? ??? ???? ???? ?????? ???? ??? ???? ???? ???? ?????? ?????? ??? ???? ???? ??? ?????? ????? ????? ??? ?????? ????? ?????? ???? ??? ???? ???? ??? ???? ?????? ?? ???? ?? ??? ?? ?? ?? ???????? ??? ?? ????? ???? ????? ?????
[5:19]4 $ihL ALcTB QD JAacM RsWLNA $B$N LcM YLE FTR@ MN ALRsL iN TQWLWA MA JAaNA MN BS$R WLA Nz$R FQD JAacM BS$R WNz$R WALLh YLE cL S$a QD$R ?? ??? ?????? ?? ????? ?????? ???? ??? ??? ???? ?? ????? ?? ?????? ?? ????? ?? ???? ??? ???? ??? ????? ???? ????? ????? ??? ?? ??? ????
[5:38]3 WALsARQ WALsARQ@ FAQoYWA i$D$hMA JZAa BMA csBA NcLA MN ALLh WALLh YZ$Z Hc$M ??????? ???????? ??????? ??????? ???? ??? ???? ????? ?? ???? ????? ???? ????
[5:57]2 $i$hA ALz$N aAMNWA LA TTKzWA ALz$N ATKzWA D$NcM hZWA WLYBA MN ALz$N iWTWA ALcTB MN QBLcM WALcFAR iWL$Aa WATQWA ALLh IN cNTM MwMN$N ?? ???? ????? ????? ?? ?????? ????? ?????? ????? ???? ????? ?? ????? ????? ?????? ?? ????? ??????? ?????? ?????? ???? ?? ???? ??????
[5:76]1 QL iTYBDWN MN DWN ALLh MA LA $MLc LcM VRA WLA NFYA WALLh hW ALsM$Y ALYL$M ?? ??????? ?? ??? ???? ?? ?? ???? ??? ??? ??? ???? ????? ?? ?????? ??????
[5:95]6 $i$hA ALz$N aAMNWA LA TQTLWA ALv$D WiNTM HRM WMN QTLh MNcM MTYMDA FJZAa MXL MA QTL MN ALNYM $HcM Bh zWA YDL MNcM hD$A BLG ALcYB@ iW cFR@ oYAM Msc$N iW YDL zLc v$AMA L$zWQ WBAL iMRh YFA ALLh YMA sLF WMN YAD F$NTQM ALLh MNh WALLh YZ$Z zW ANTQAM ?? ???? ????? ????? ?? ?????? ????? ????? ??? ??? ???? ???? ?????? ????? ??? ?? ??? ?? ????? ???? ?? ??? ??? ???? ???? ???? ?????? ?? ????? ???? ?????? ?? ??? ??? ????? ????? ???? ???? ??? ???? ??? ??? ??? ??? ?????? ???? ??? ????? ???? ?? ??????
[5:114]3 QAL Y$sE ABN MR$M ALLhM RBNA iNZL YL$NA MA&D@ MN ALsMAa TcWN LNA Y$DA LiWLNA WaAKRNA WaA$@ MNc WARZQNA WiNT K$R ALRZQ$N ??? ???? ??? ???? ????? ???? ???? ????? ????? ?? ?????? ???? ??? ???? ?????? ?????? ???? ??? ??????? ???? ??? ????????
[6:19]5 QL iE S$a icBR ShD@ QL ALLh Sh$D B$NE WB$NcM WiWHE ILE hzA ALQRaAN LiNzRcM Bh WMN BLG i&NcM LTShDWN iN MY ALLh aALh@ iKRE QL LA iShD QL INMA hW ILh WHD WINNE BR$a MMA TSRcWN ?? ?? ??? ???? ????? ?? ???? ???? ???? ?????? ????? ??? ??? ?????? ??????? ?? ??? ??? ????? ??????? ?? ?? ???? ???? ???? ?? ?? ???? ?? ???? ?? ??? ???? ????? ???? ??? ??????
[6:57]3 QL INE YLE B$N@ MN RBE WczBTM Bh MA YNDE MA TsTYJLWN Bh IN ALHcM ILA LLh $Qv ALHQ WhW K$R ALFvL$N ?? ??? ??? ???? ?? ??? ?????? ?? ?? ???? ?? ???????? ?? ?? ????? ??? ??? ??? ???? ??? ??? ????????
[6:76]2 FLMA JN YL$h AL$L RaA cWcBA QAL hzA RBE FLMA iFL QAL LA iHB ALaAFL$N ???? ?? ???? ????? ??? ????? ??? ??? ??? ???? ??? ??? ?? ??? ???????
[6:95]1 IN ALLh FALQ ALHB WALNWE $KRJ ALHE MN ALM$T WMKRJ ALM$T MN ALHE zLcM ALLh FiNE TwFcWN ?? ???? ???? ???? ?????? ???? ???? ?? ????? ????? ????? ?? ???? ???? ???? ???? ??????
[6:114]1 iFG$R ALLh iBTGE HcMA WhW ALzE iNZL IL$cM ALcTB MFvLA WALz$N aAT$NhM ALcTB $YLMWN iNh MNZL MN RBc BALHQ FLA TcWNN MN ALMMTR$N ????? ???? ????? ???? ??? ???? ???? ????? ?????? ????? ?????? ??????? ?????? ?????? ??? ???? ?? ??? ????? ??? ????? ?? ????????
[6:133]1 WRBc ALGNE zW ALRHM@ IN $Si $zhBcM W$sTKLF MN BYDcM MA $SAa cMA iNSicM MN zR$@ QWM aAKR$N ???? ????? ?? ?????? ?? ??? ?????? ??????? ?? ????? ?? ???? ??? ?????? ?? ???? ??? ?????
[6:152]4 WLA TQRBWA MAL AL$T$M ILA BALTE hE iHsN HTE $BLG iSDh WiWFWA ALc$L WALM$ZAN BALQso LA NcLF NFsA ILA WsYhA WIzA QLTM FAYDLWA WLW cAN zA QRBE WBYhD ALLh iWFWA zLcM WvEcM Bh LYLcM TzcRWN ??? ?????? ??? ?????? ??? ????? ?? ???? ??? ???? ???? ?????? ????? ???????? ?????? ?? ???? ???? ??? ????? ???? ???? ??????? ??? ??? ?? ???? ????? ???? ????? ???? ????? ?? ????? ??????
[7:19]1 W$ADM AscN iNT WZWJc ALJN@ FcLA MN H$X S&TMA WLA TQRBA hzh ALSJR@ FTcWNA MN ALOLM$N ??? ??? ???? ??? ????? ????? ???? ?? ??? ????? ??? ????? ??? ?????? ?????? ?? ????????
[7:38]5 QAL ADKLWA FE iMM QD KLT MN QBLcM MN ALJN WALINs FE ALNAR cLMA DKLT iM@ LYNT iKThA HTE IzA ADARcWA F$hA JM$YA QALT iKREhM LiWLEhM RBNA hwLAa iVLWNA FAThM YzABA VYFA MN ALNAR QAL LcL VYF WLcN LA TYLMWN ??? ?????? ?? ??? ?? ??? ?? ????? ?? ???? ?????? ?? ????? ???? ???? ??? ???? ????? ??? ??? ??????? ???? ????? ???? ?????? ??????? ???? ????? ?????? ????? ????? ???? ?? ????? ??? ??? ??? ???? ?? ??????
[7:57]3 WhW ALzE $RsL ALR$H BSRA B$N $DE RHMTh HTE IzA iQLT sHABA XQALA sQNh LBLD M$T FiNZLNA Bh ALMAa FiKRJNA Bh MN cL ALXMRT czLc NKRJ ALMWTE LYLcM TzcRWN ??? ???? ???? ?????? ???? ??? ??? ????? ??? ??? ???? ????? ????? ????? ???? ??? ??????? ?? ????? ??????? ?? ?? ?? ??????? ???? ???? ?????? ????? ??????
[7:76]1 QAL ALz$N AsTcBRWA INA BALzE aAMNTM Bh cFRWN ??? ????? ???????? ??? ????? ????? ?? ??????
[7:95]2 XM BDLNA McAN ALs$&@ ALHsN@ HTE YFWA WQALWA QD Ms aABAaNA ALVRAa WALsRAa FiKzNhM BGT@ WhM LA $SYRWN ?? ????? ???? ?????? ?????? ??? ???? ?????? ?? ?? ?????? ?????? ??????? ???????? ???? ??? ?? ??????
[7:114]2 QAL NYM WINcM LMN ALMQRB$N ??? ??? ????? ??? ????????
[7:133]2 FiRsLNA YL$hM ALoWFAN WALJRAD WALQML WALVFADY WALDM aA$T MFvLT FAsTcBRWA WcANWA QWMA MJRM$N ??????? ????? ??????? ??????? ?????? ???????? ????? ???? ?????? ????????? ?????? ???? ??????
[7:171]5 WIz NTQNA ALJBL FWQhM ciNh OL@ WONWA iNh WAQY BhM KzWA MA aAT$NcM BQW@ WAzcRWA MA F$h LYLcM TTQWN ??? ????? ????? ????? ???? ??? ????? ??? ???? ??? ???? ?? ??????? ???? ??????? ?? ??? ????? ?????
[8:19]1 IN TsTFTHWA FQD JAacM ALFTH WIN TNThWA FhW K$R LcM WIN TYWDWA NYD WLN TGNE YNcM F&TcM S$A WLW cXRT WiN ALLh MY ALMwMN$N ?? ???????? ??? ????? ????? ??? ?????? ??? ??? ??? ??? ?????? ??? ??? ???? ???? ????? ???? ??? ???? ??? ???? ?? ????????
[8:38]3 QL LLz$N cFRWA IN $NThWA $GFR LhM MA QD sLF WIN $YWDWA FQD MVT sNT ALiWL$N ?? ????? ????? ?? ?????? ???? ??? ?? ?? ??? ??? ?????? ??? ??? ??? ???????
[8:57]1 FIMA TXQFNhM FE ALHRB FSRD BhM MN KLFhM LYLhM $zcRWN ???? ??????? ?? ????? ???? ??? ?? ????? ????? ??????
[9:19]2 iJYLTM sQA$@ ALHAJ WYMAR@ ALMsJD ALHRAM cMN aAMN BALLh WAL$WM ALaAKR WJhD FE sB$L ALLh LA $sTWN YND ALLh WALLh LA $hDE ALQWM ALOLM$N ?????? ????? ????? ?????? ?????? ?????? ??? ??? ????? ?????? ????? ????? ?? ???? ???? ?? ?????? ??? ???? ????? ?? ???? ????? ????????
[9:38]3 $i$hA ALz$N aAMNWA MA LcM IzA Q$L LcM ANFRWA FE sB$L ALLh AXAQLTM ILE ALiRV iRV$TM BALH$W@ ALDN$A MN ALaAKR@ FMA MTY ALH$W@ ALDN$A FE ALaAKR@ ILA QL$L ?? ???? ????? ????? ?? ??? ??? ??? ??? ?????? ?? ???? ???? ??????? ??? ????? ?????? ??????? ?????? ?? ?????? ??? ???? ?????? ?????? ?? ?????? ??? ????
[9:95]1 s$HLFWN BALLh LcM IzA ANQLBTM IL$hM LTYRVWA YNhM FiYRVWA YNhM INhM RJs WMiWEhM JhNM JZAa BMA cANWA $csBWN ??????? ????? ??? ??? ??????? ????? ??????? ???? ??????? ???? ???? ??? ??????? ???? ???? ??? ????? ??????
[10:19]2 WMA cAN ALNAs ILA iM@ WHD@ FAKTLFWA WLWLA cLM@ sBQT MN RBc LQVE B$NhM F$MA F$h $KTLFWN ??? ??? ????? ??? ??? ????? ???????? ????? ???? ???? ?? ??? ???? ????? ???? ??? ???????
[10:38]3 iM $QWLWN AFTREh QL FiTWA BsWR@ MXLh WADYWA MN AsToYTM MN DWN ALLh IN cNTM vDQ$N ?? ?????? ?????? ?? ????? ????? ???? ?????? ?? ??????? ?? ??? ???? ?? ???? ??????
[10:57]1 $i$hA ALNAs QD JAaTcM MWYO@ MN RBcM WSFAa LMA FE ALvDWR WhDE WRHM@ LLMwMN$N ?? ???? ????? ?? ?????? ????? ?? ???? ????? ??? ?? ?????? ???? ????? ????????
[10:76]2 FLMA JAahM ALHQ MN YNDNA QALWA IN hzA LsHR MB$N ???? ????? ???? ?? ????? ????? ?? ??? ???? ????
[11:38]2 W$vNY ALFLc WcLMA MR YL$h MLi MN QWMh sKRWA MNh QAL IN TsKRWA MNA FINA NsKR MNcM cMA TsKRWN ????? ????? ????? ?? ???? ??? ?? ???? ????? ??? ??? ?? ?????? ??? ???? ???? ???? ??? ??????
[11:57]2 FIN TWLWA FQD iBLGTcM MA iRsLT Bh IL$cM W$sTKLF RBE QWMA G$RcM WLA TVRWNh S$A IN RBE YLE cL S$a HF$O ??? ????? ??? ??????? ?? ????? ?? ????? ??????? ??? ???? ????? ??? ?????? ???? ?? ??? ??? ?? ??? ????
[11:76]1 $IBRh$M iYRV YN hzA INh QD JAa iMR RBc WINhM aAT$hM YzAB G$R MRDWD ?? ??????? ???? ?? ??? ??? ?? ??? ??? ??? ????? ????? ???? ??? ?????
[11:114]1 WiQM ALvLW@ oRFE ALNhAR WZLFA MN AL$L IN ALHsNT $zhBN ALs$AT zLc zcRE LLzcR$N ???? ?????? ???? ?????? ????? ?? ????? ?? ??????? ????? ??????? ??? ???? ????????
[12:19]1 WJAaT s$AR@ FiRsLWA WARDhM FiDLE DLWh QAL $BSRE hzA GLM WisRWh BVY@ WALLh YL$M BMA $YMLWN ????? ????? ??????? ?????? ????? ???? ??? ?? ???? ??? ???? ?????? ????? ????? ???? ??? ??????
[12:38]2 WATBYT ML@ aABAaE IBRh$M WIsHQ W$YQWB MA cAN LNA iN NSRc BALLh MN S$a zLc MN FVL ALLh YL$NA WYLE ALNAs WLcN icXR ALNAs LA $ScRWN ?????? ??? ????? ??????? ?????? ?????? ?? ??? ??? ?? ???? ????? ?? ??? ??? ?? ??? ???? ????? ???? ????? ???? ???? ????? ?? ??????
[12:57]1 WLiJR ALaAKR@ K$R LLz$N aAMNWA WcANWA $TQWN ????? ?????? ??? ????? ????? ?????? ?????
[12:76]2 FBDi BiWY$ThM QBL WYAa iK$h XM AsTKRJhA MN WYAa iK$h czLc cDNA L$WsF MA cAN L$iKz iKAh FE D$N ALMLc ILA iN $SAa ALLh NRFY DRJT MN NSAa WFWQ cL zE YLM YL$M ???? ???????? ??? ???? ???? ?? ???????? ?? ???? ???? ???? ???? ????? ?? ??? ????? ???? ?? ??? ????? ??? ?? ???? ???? ???? ????? ?? ???? ???? ?? ?? ??? ????
[12:95]2 QALWA TALLh INc LFE VLLc ALQD$M ????? ????? ??? ??? ????? ??????
[13:19]1 iFMN $YLM iNMA iNZL IL$c MN RBc ALHQ cMN hW iYME INMA $TzcR iWLWA ALiLBB ???? ???? ???? ???? ???? ?? ??? ???? ??? ?? ???? ???? ????? ???? ???????
[13:38]2 WLQD iRsLNA RsLA MN QBLc WJYLNA LhM iZWJA WzR$@ WMA cAN LRsWL iN $iTE BA$@ ILA BIzN ALLh LcL iJL cTAB ???? ?????? ???? ?? ???? ?????? ??? ?????? ????? ??? ??? ????? ?? ???? ???? ??? ???? ???? ??? ??? ????
[14:19]3 iLM TR iN ALLh KLQ ALsMWT WALiRV BALHQ IN $Si $zhBcM W$iT BKLQ JD$D ??? ?? ?? ???? ??? ???????? ?????? ????? ?? ??? ?????? ???? ???? ????
[15:19]1 WALiRV MDDNhA WiLQ$NA F$hA RWsE WiNBTNA F$hA MN cL S$a MWZWN ?????? ??????? ??????? ???? ????? ??????? ???? ?? ?? ??? ?????
[15:38]1 ILE $WM ALWQT ALMYLWM ??? ??? ????? ???????
[15:57]1 QAL FMA KoBcM i$hA ALMRsLWN ??? ??? ????? ???? ????????
[15:76]1 WINhA LBsB$L MQ$M ????? ?????? ????
[16:38]2 WiQsMWA BALLh JhD i$MNhM LA $BYX ALLh MN $MWT BLE WYDA YL$h HQA WLcN icXR ALNAs LA $YLMWN ??????? ????? ??? ??????? ?? ???? ???? ?? ???? ??? ???? ???? ??? ???? ???? ????? ?? ??????
[16:76]2 WVRB ALLh MXLA RJL$N iHDhMA iBcM LA $QDR YLE S$a WhW cL YLE MWLEh i$NMA $WJhh LA $iT BK$R hL $sTWE hW WMN $iMR BALYDL WhW YLE vRo MsTQ$M ???? ???? ???? ????? ?????? ???? ?? ???? ??? ??? ??? ?? ??? ????? ????? ????? ?? ??? ???? ?? ????? ?? ??? ???? ?????? ??? ??? ???? ??????
[16:95]1 WLA TSTRWA BYhD ALLh XMNA QL$LA INMA YND ALLh hW K$R LcM IN cNTM TYLMWN ??? ?????? ???? ???? ???? ????? ???? ??? ???? ?? ??? ??? ?? ???? ??????
[16:114]1 FcLWA MMA RZQcM ALLh HLLA o$BA WAScRWA NYMT ALLh IN cNTM I$Ah TYBDWN ????? ??? ????? ???? ????? ???? ??????? ???? ???? ?? ???? ???? ??????
[17:57]1 iWL&c ALz$N $DYWN $BTGWN ILE RBhM ALWs$L@ i$hM iQRB W$RJWN RHMTh W$KAFWN YzABh IN YzAB RBc cAN MHzWRA ????? ????? ????? ?????? ??? ???? ??????? ???? ???? ?????? ????? ??????? ????? ?? ???? ??? ??? ??????
[17:76]1 WIN cADWA L$sTFZWNc MN ALiRV L$KRJWc MNhA WIzA LA $LBXWN KLFc ILA QL$LA ??? ????? ????????? ?? ????? ??????? ???? ???? ?? ?????? ????? ??? ?????
[17:95]1 QL LW cAN FE ALiRV ML&c@ $MSWN MoM&N$N LNZLNA YL$hM MN ALsMAa MLcA RsWLA ?? ?? ??? ?? ????? ?????? ????? ??????? ?????? ????? ?? ?????? ???? ?????
[18:19]6 WczLc BYXNhM L$TsAaLWA B$NhM QAL QA&L MNhM cM LBXTM QALWA LBXNA $WMA iW BYV $WM QALWA RBcM iYLM BMA LBXTM FABYXWA iHDcM BWRQcM hzh ILE ALMD$N@ FL$NOR i$hA iZcE oYAMA FL$iTcM BRZQ MNh WL$TLoF WLA $SYRN BcM iHDA ????? ??????? ????????? ????? ??? ???? ???? ?? ????? ????? ????? ???? ?? ??? ??? ????? ???? ???? ??? ????? ??????? ????? ?????? ??? ??? ??????? ?????? ???? ???? ????? ??????? ???? ??? ??????? ??? ????? ??? ????
[18:57]4 WMN iOLM MMN zcR BA$T RBh FiYRV YNhA WNsE MA QDMT $DAh INA JYLNA YLE QLWBhM icN@ iN $FQhWh WFE aAzANhM WQRA WIN TDYhM ILE ALhDE FLN $hTDWA IzA iBDA ??? ???? ??? ??? ????? ??? ????? ???? ???? ?? ???? ???? ??? ????? ??? ?????? ???? ?? ?????? ??? ?????? ???? ??? ????? ??? ????? ??? ?????? ??? ????
[18:76]2 QAL IN siLTc YN S$a BYDhA FLA TvHBNE QD BLGT MN LDNE YzRA ??? ?? ????? ?? ??? ????? ??? ??????? ?? ???? ?? ???? ????
[18:95]2 QAL MA McNE F$h RBE K$R FiY$NWNE BQW@ iJYL B$NcM WB$NhM RDMA ??? ?? ???? ??? ??? ??? ???????? ???? ???? ????? ?????? ????
[19:19]1 QAL INMA iNA RsWL RBc LihB Lc GLMA Zc$A ??? ???? ??? ???? ??? ???? ?? ????? ????
[19:76]1 W$Z$D ALLh ALz$N AhTDWA hDE WALBQ$T ALvLHT K$R YND RBc XWABA WK$R MRDA ????? ???? ????? ?????? ??? ????????? ???????? ??? ??? ??? ????? ???? ????
[19:95]1 WcLhM aAT$h $WM ALQ$M@ FRDA ????? ???? ??? ??????? ????
[20:19]2 QAL iLQhA $MWsE ??? ????? ?? ????
[20:57]1 QAL iJ&TNA LTKRJNA MN iRVNA BsHRc $MWsE ??? ?????? ??????? ?? ????? ????? ?? ????
[20:95]1 QAL FMA KoBc $sMRE ??? ??? ???? ?? ?????
[20:114]5 FTYLE ALLh ALMLc ALHQ WLA TYJL BALQRaAN MN QBL iN $QVE IL$c WH$h WQL RB ZDNE YLMA ?????? ???? ????? ???? ??? ???? ??????? ?? ??? ?? ???? ???? ???? ??? ?? ???? ????
[20:133]1 WQALWA LWLA $iT$NA BA$@ MN RBh iWLM TiThM B$N@ MA FE ALvHF ALiWLE ?????? ???? ?????? ???? ?? ??? ???? ????? ???? ?? ?? ????? ??????
[21:38]2 W$QWLWN MTE hzA ALWYD IN cNTM vDQ$N ??????? ??? ??? ????? ?? ???? ??????
[21:76]1 WNWHA Iz NADE MN QBL FAsTJBNA Lh FNJ$Nh WihLh MN ALcRB ALYO$M ????? ?? ???? ?? ??? ???????? ?? ??????? ????? ?? ????? ??????
[21:95]1 WHRM YLE QR$@ ihLcNhA iNhM LA $RJYWN ????? ??? ???? ???????? ???? ?? ??????
[22:19]2 hzAN KvMAN AKTvMWA FE RBhM FALz$N cFRWA QoYT LhM X$AB MN NAR $vB MN FWQ RaWshM ALHM$M ???? ????? ??????? ?? ???? ?????? ????? ???? ??? ???? ?? ??? ??? ?? ??? ?????? ??????
[23:57]1 IN ALz$N hM MN KS$@ RBhM MSFQWN ?? ????? ?? ?? ???? ???? ??????
[23:76]1 WLQD iKzNhM BALYzAB FMA AsTcANWA LRBhM WMA $TVRYWN ???? ??????? ??????? ??? ???????? ????? ??? ???????
[23:95]1 WINA YLE iN NR$c MA NYDhM LQDRWN ???? ??? ?? ???? ?? ????? ???????
[23:114]2 QL IN LBXTM ILA QL$LA LW iNcM cNTM TYLMWN ??? ?? ????? ??? ????? ?? ???? ???? ??????
[24:38]1 L$JZ$hM ALLh iHsN MA YMLWA W$Z$DhM MN FVLh WALLh $RZQ MN $SAa BG$R HsAB ??????? ???? ???? ?? ????? ??????? ?? ???? ????? ???? ?? ???? ???? ????
[25:19]3 FQD czBWcM BMA TQWLWN FMA TsTo$YWN vRFA WLA NvRA WMN $OLM MNcM NzQh YzABA cB$RA ??? ?????? ??? ?????? ??? ???????? ???? ??? ???? ??? ???? ???? ???? ????? ?????
[25:38]1 WYADA WXMWDA WivHB ALRs WQRWNA B$N zLc cX$RA ????? ????? ?????? ???? ?????? ??? ??? ?????
[25:57]1 QL MA isLcM YL$h MN iJR ILA MN SAa iN $TKz ILE RBh sB$LA ?? ?? ?????? ???? ?? ??? ??? ?? ??? ?? ???? ??? ??? ?????
[25:76]2 KLD$N F$hA HsNT MsTQRA WMQAMA ?????? ???? ???? ?????? ??????
[26:38]1 FJMY ALsHR@ LM$QT $WM MYLWM ???? ?????? ?????? ??? ?????
[26:76]1 iNTM WaABAwcM ALiQDMWN ???? ??????? ????????
[27:19]2 FTBsM VAHcA MN QWLhA WQAL RB iWZYNE iN iScR NYMTc ALTE iNYMT YLE WYLE WLDE WiN iYML vLHA TRVEh WiDKLNE BRHMTc FE YBADc ALvLH$N ????? ????? ?? ????? ???? ?? ?????? ?? ???? ????? ???? ????? ??? ???? ????? ??? ???? ????? ????? ??????? ?????? ?? ????? ????????
[27:38]2 QAL $i$hA ALMLwA i$cM $iT$NE BYRShA QBL iN $iTWNE MsLM$N ??? ?? ???? ????? ???? ?????? ?????? ??? ?? ?????? ??????
[27:57]1 FiNJ$Nh WihLh ILA AMRiTh QDRNhA MN ALGBR$N ???????? ????? ??? ?????? ??????? ?? ????????
[27:76]2 IN hzA ALQRaAN $Qv YLE BNE IsRa$L icXR ALzE hM F$h $KTLFWN ?? ??? ?????? ??? ??? ??? ??????? ???? ???? ?? ??? ???????
[28:19]3 FLMA iN iRAD iN $BoS BALzE hW YDW LhMA QAL $MWsE iTR$D iN TQTLNE cMA QTLT NFsA BALiMs IN TR$D ILA iN TcWN JBARA FE ALiRV WMA TR$D iN TcWN MN ALMvLH$N ???? ?? ???? ?? ???? ????? ?? ??? ???? ??? ?? ???? ????? ?? ?????? ??? ???? ???? ?????? ?? ???? ??? ?? ???? ????? ?? ????? ??? ???? ?? ???? ?? ????????
[28:38]2 WQAL FRYWN $i$hA ALMLi MA YLMT LcM MN ILh G$RE FiWQD LE $hMN YLE ALo$N FAJYL LE vRHA LYLE ioLY ILE ILh MWsE WINE LiONh MN ALczB$N ???? ????? ?? ???? ????? ?? ???? ??? ?? ??? ???? ????? ?? ?? ????? ??? ????? ????? ?? ???? ???? ???? ??? ??? ???? ???? ????? ?? ????????
[28:57]2 WQALWA IN NTBY ALhDE MYc NTKoF MN iRVNA iWLM NMcN LhM HRMA aAMNA $JBE IL$h XMRT cL S$a RZQA MN LDNA WLcN icXRhM LA $YLMWN ?????? ?? ???? ????? ??? ????? ?? ????? ???? ???? ??? ???? ???? ???? ???? ????? ?? ??? ???? ?? ???? ???? ?????? ?? ??????
[28:76]5 IN QRWN cAN MN QWM MWsE FBGE YL$hM WaAT$Nh MN ALcNWZ MA IN MFATHh LTNWi BALYvB@ iWLE ALQW@ Iz QAL Lh QWMh LA TFRH IN ALLh LA $HB ALFRH$N ?? ????? ??? ?? ??? ???? ???? ????? ??????? ?? ?????? ?? ?? ?????? ????? ??????? ???? ????? ?? ??? ?? ???? ?? ???? ?? ???? ?? ??? ???????
[29:19]1 iWLM $RWA c$F $BD& ALLh ALKLQ XM $Y$Dh IN zLc YLE ALLh $s$R ???? ???? ??? ???? ???? ????? ?? ????? ?? ??? ??? ???? ????
[29:38]1 WYADA WXMWDA WQD TB$N LcM MN MscNhM WZ$N LhM ALS$oN iYMLhM FvDhM YN ALsB$L WcANWA MsTBvR$N ????? ????? ??? ???? ??? ?? ??????? ???? ??? ??????? ??????? ????? ?? ?????? ?????? ????????
[29:57]1 cL NFs zA&Q@ ALMWT XM IL$NA TRJYWN ?? ??? ????? ????? ?? ????? ??????
[30:38]2 FAT zA ALQRBE HQh WALMsc$N WABN ALsB$L zLc K$R LLz$N $R$DWN WJh ALLh WiWL&c hM ALMFLHWN ??? ?? ?????? ??? ???????? ???? ?????? ??? ??? ????? ?????? ??? ???? ?????? ?? ????????
[31:19]1 WAQvD FE MS$c WAGVV MN vWTc IN iNcR ALivWT LvWT ALHM$R ????? ?? ???? ????? ?? ???? ?? ???? ??????? ???? ??????
[33:19]1 iSH@ YL$cM FIzA JAa ALKWF Ri$ThM $NORWN IL$c TDWR iY$NhM cALzE $GSE YL$h MN ALMWT FIzA zhB ALKWF sLQWcM BiLsN@ HDAD iSH@ YLE ALK$R iWL&c LM $wMNWA FiHBo ALLh iYMLhM WcAN zLc YLE ALLh $s$RA ???? ????? ???? ??? ????? ?????? ?????? ???? ???? ?????? ????? ???? ???? ?? ????? ???? ??? ????? ?????? ?????? ???? ???? ??? ????? ????? ?? ?????? ????? ???? ??????? ???? ??? ??? ???? ?????
[33:38]3 MA cAN YLE ALNBE MN HRJ F$MA FRV ALLh Lh sN@ ALLh FE ALz$N KLWA MN QBL WcAN iMR ALLh QDRA MQDWRA ?? ??? ??? ????? ?? ??? ???? ??? ???? ?? ??? ???? ?? ????? ???? ?? ??? ???? ??? ???? ???? ??????
[34:19]3 FQALWA RBNA BYD B$N isFARNA WOLMWA iNFshM FJYLNhM iHAD$X WMZQNhM cL MMZQ IN FE zLc LaA$T LcL vBAR ScWR ?????? ???? ???? ??? ??????? ?????? ?????? ???????? ?????? ???????? ?? ???? ?? ?? ??? ????? ??? ???? ????
[36:19]2 QALWA o&RcM MYcM i&N zcRTM BL iNTM QWM MsRFWN ????? ?????? ???? ??? ????? ?? ???? ??? ??????
[36:38]2 WALSMs TJRE LMsTQR LhA zLc TQD$R ALYZ$Z ALYL$M ?????? ???? ?????? ??? ??? ????? ?????? ??????
[36:76]1 FLA $HZNc QWLhM INA NYLM MA $sRWN WMA $YLNWN ??? ????? ????? ??? ???? ?? ????? ??? ??????
[37:38]1 INcM LzA&QWA ALYzAB ALiL$M ???? ?????? ?????? ??????
[37:95]1 QAL iTYBDWN MA TNHTWN ??? ??????? ?? ??????
[37:114]1 WLQD MNNA YLE MWsE WhRWN ???? ???? ??? ???? ??????
[37:171]2 WLQD sBQT cLMTNA LYBADNA ALMRsL$N ???? ???? ?????? ??????? ????????
[38:38]1 WaAKR$N MQRN$N FE ALivFAD ?????? ?????? ?? ???????
[38:57]2 hzA FL$zWQWh HM$M WGsAQ ??? ???????? ???? ?????
[38:76]3 QAL iNA K$R MNh KLQTNE MN NAR WKLQTh MN o$N ??? ??? ??? ??? ?????? ?? ??? ?????? ?? ???
[39:19]2 iFMN HQ YL$h cLM@ ALYzAB iFiNT TNQz MN FE ALNAR ???? ?? ???? ???? ?????? ????? ???? ?? ?? ?????
[39:38]4 WL&N siLThM MN KLQ ALsMWT WALiRV L$QWLN ALLh QL iFRa$TM MA TDYWN MN DWN ALLh IN iRADNE ALLh BVR hL hN cSFT VRh iW iRADNE BRHM@ hL hN MMscT RHMTh QL HsBE ALLh YL$h $TWcL ALMTWcLWN ???? ?????? ?? ??? ???????? ?????? ?????? ???? ?? ??????? ?? ????? ?? ??? ???? ?? ?????? ???? ??? ?? ?? ?????? ??? ?? ?????? ????? ?? ?? ?????? ????? ?? ???? ???? ???? ????? ?????????
[39:57]2 iW TQWL LW iN ALLh hDENE LcNT MN ALMTQ$N ?? ???? ?? ?? ???? ????? ???? ?? ???????
[40:38]2 WQAL ALzE aAMN $QWM ATBYWN ihDcM sB$L ALRSAD ???? ???? ??? ?? ??? ?????? ????? ???? ??????
[40:57]2 LKLQ ALsMWT WALiRV icBR MN KLQ ALNAs WLcN icXR ALNAs LA $YLMWN ???? ???????? ?????? ???? ?? ??? ????? ???? ???? ????? ?? ??????
[42:19]2 ALLh Lo$F BYBADh $RZQ MN $SAa WhW ALQWE ALYZ$Z ???? ???? ?????? ???? ?? ???? ??? ????? ??????
[42:38]3 WALz$N AsTJABWA LRBhM WiQAMWA ALvLW@ WiMRhM SWRE B$NhM WMMA RZQNhM $NFQWN ?????? ???????? ????? ??????? ?????? ?????? ???? ????? ???? ??????? ??????
[43:19]1 WJYLWA ALML&c@ ALz$N hM YBD ALRHMN INXA iShDWA KLQhM sTcTB ShDThM W$sLWN ?????? ???????? ????? ?? ???? ?????? ????? ?????? ????? ????? ??????? ???????
[43:38]3 HTE IzA JAaNA QAL $L$T B$NE WB$Nc BYD ALMSRQ$N FB&s ALQR$N ??? ??? ????? ??? ?? ??? ???? ????? ??? ???????? ???? ??????
[43:57]1 WLMA VRB ABN MR$M MXLA IzA QWMc MNh $vDWN ???? ??? ??? ???? ???? ??? ???? ??? ?????
[44:38]1 WMA KLQNA ALsMWT WALiRV WMA B$NhMA LYB$N ??? ????? ???????? ?????? ??? ?????? ??????
[45:19]1 INhM LN $GNWA YNc MN ALLh S$A WIN ALOLM$N BYVhM iWL$Aa BYV WALLh WLE ALMTQ$N ???? ?? ????? ??? ?? ???? ???? ??? ???????? ????? ?????? ??? ????? ??? ???????
[47:19]1 FAYLM iNh LA ILh ILA ALLh WAsTGFR LzNBc WLLMwMN$N WALMwMNT WALLh $YLM MTQLBcM WMXWEcM ????? ??? ?? ??? ??? ???? ??????? ????? ????????? ????????? ????? ???? ??????? ???????
[47:38]3 hiNTM hwLAa TDYWN LTNFQWA FE sB$L ALLh FMNcM MN $BKL WMN $BKL FINMA $BKL YN NFsh WALLh ALGNE WiNTM ALFQRAa WIN TTWLWA $sTBDL QWMA G$RcM XM LA $cWNWA iMXLcM ?? ???? ????? ????? ??????? ?? ???? ???? ????? ?? ???? ??? ???? ????? ???? ?? ???? ????? ????? ????? ??????? ??? ?????? ?????? ???? ????? ?? ?? ?????? ???????
[50:19]1 WJAaT scR@ ALMWT BALHQ zLc MA cNT MNh TH$D ????? ???? ????? ????? ??? ?? ??? ??? ????
[50:38]2 WLQD KLQNA ALsMWT WALiRV WMA B$NhMA FE sT@ i$AM WMA MsNA MN LGWB ???? ????? ???????? ?????? ??? ?????? ?? ??? ???? ??? ???? ?? ????
[51:19]1 WFE iMWLhM HQ LLsA&L WALMHRWM ??? ??????? ?? ?????? ????????
[51:57]1 MA iR$D MNhM MN RZQ WMA iR$D iN $oYMWN ?? ???? ???? ?? ??? ??? ???? ?? ??????
[54:38]2 WLQD vBHhM BcR@ YzAB MsTQR ???? ????? ???? ???? ?????
[55:19]1 MRJ ALBHR$N $LTQ$AN ??? ??????? ???????
[55:76]1 MTc$N YLE RFRF KVR WYBQRE HsAN ?????? ??? ???? ??? ?????? ????
[56:57]2 NHN KLQNcM FLWLA TvDQWN ??? ??????? ????? ??????
[56:76]1 WINh LQsM LW TYLMWN YO$M ???? ???? ?? ?????? ????
[56:95]2 IN hzA LhW HQ AL$Q$N ?? ??? ??? ?? ??????
[57:19]1 WALz$N aAMNWA BALLh WRsLh iWL&c hM ALvD$QWN WALShDAa YND RBhM LhM iJRhM WNWRhM WALz$N cFRWA WczBWA BA$TNA iWL&c ivHB ALJH$M ?????? ????? ????? ????? ????? ?? ???????? ???????? ??? ???? ??? ????? ?????? ?????? ????? ?????? ??????? ????? ????? ??????
[59:19]1 WLA TcWNWA cALz$N NsWA ALLh FiNsEhM iNFshM iWL&c hM ALFsQWN ??? ?????? ?????? ???? ???? ??????? ?????? ????? ?? ????????
[67:19]2 iWLM $RWA ILE ALo$R FWQhM vFT W$QBVN MA $MschN ILA ALRHMN INh BcL S$a Bv$R ???? ???? ??? ????? ????? ????? ?????? ?? ?????? ??? ?????? ??? ??? ??? ????
[69:19]2 FiMA MN iWTE cTBh B$M$Nh F$QWL hAwM AQRaWA cTB$h ???? ?? ???? ????? ?????? ????? ???? ?????? ??????
[69:38]1 FLA iQsM BMA TBvRWN ??? ???? ??? ??????
[70:19]1 IN ALINsN KLQ hLWYA ?? ??????? ??? ?????
[72:19]1 WiNh LMA QAM YBD ALLh $DYWh cADWA $cWNWN YL$h LBDA ???? ??? ??? ??? ???? ????? ????? ?????? ???? ????
[74:19]2 FQTL c$F QDR ???? ??? ???
[75:38]2 XM cAN YLQ@ FKLQ FsWE ?? ??? ???? ???? ????
[78:38]2 $WM $QWM ALRWH WALML&c@ vFA LA $TcLMWN ILA MN izN Lh ALRHMN WQAL vWABA ??? ???? ????? ????????? ??? ?? ??????? ??? ?? ??? ?? ?????? ???? ?????
[80:19]2 MN NoF@ KLQh FQDRh ?? ???? ???? ?????
[81:19]1 INh LQWL RsWL cR$M ??? ???? ???? ????
[84:19]2 LTRcBN oBQA YN oBQ ?????? ???? ?? ???
[96:19]1 cLA LA ToYh WAsJD WAQTRB ??? ?? ???? ????? ??????
  323    

 


International Community of Submitters / Masjid Tucson
The world wide community of those who Submit to God Alone and advocate the worship of God Alone
Praise Be To God, Lord of the Universe
Email: info@masjidtucson.org