En esirgeyen, en bağışlayan, TANRI'nın adı ile

Uluslararası Gerçek Müslümanlar Cemaati

Mescid Tucson – Resmi Sitesi

Gerçek Islam dini hakkında Kuran’a dayalı bilgi siteniz

Mutluluk ancak TANRI'nin emirlerine uymakla mümkündür
Sections
Section: God
Articles and Information on Submission
Section: Quran
Mathematical
Miracle of Quran
Alphabetic
Topic Index
Editorials & Current Events
 
New Sections:
Farsi
, French, German,
Swedish !!
Sign Up for our
Complimentary
Newsletter
Catalog
 
Ramadan
 
View Masjid Tucson Site in a different language

 

TANRI'nın insanlığa en son mesajı

Bu site dünyaya islamiyet hakkındaki gerçekleri duyurmak için adanmıştır. Islamiyet bir isim olarak görülmemelidir. Bunun gerçek manası insan ruhunu bir tek TANRI’ya (Allah’a) teslim etmesi, Ona ortak koşmadan sadece ve sadece Onun emirlerine uyması anlamına gelmektedir. TANRI'nın her kutsal kitabında — Tevrat, Incil, ve en son indirilen Kuran’da — ilk verilen emir budur.

Müslümanlar tek TANRI’ya inananlar ve Onun emirlerine teslim olanlardır. Gerçek Müslümanlar dinlerini nüfus kağıdında yazılmakla bırakmazlar. Onlar TANRI'nın emirlerini benimserler ve hayatlarını ona göre yaşarlar. Hemen hemen bütün dinler gelenekler, görenekler, hurafeler ve TANRI’ya ortak koşulmalar nedeniyle esas noktalarından kaydırılmış bile olsalar, her dinin içinde tek TANRI’ya kendini veren, Ona ortak koşmadan iyi işler yapan kişiler vardir. Kuran’daki 2:62 ve 5:69 ayetlerine göre, bunların hepsini TANRI mükafatlandıracak ve dolayısıyla Onun katında yerlerini alacaklardır.

 


Hiç şüphesiz, inananlar,
Yahudiler, Hristiyanlar ve
(Islamiyete) dönenlerden her kim
(1) TANRI'nın birliğine,
(2) ahiret gününe inanır ve
(3) doğru bir hayat yaşarsa,
Rablerinin katında mükafatlarını alacaklar;
onlar için korkacak bir şey olmayacak,
ne de üzüntü çekeceklerdir.
(Kuran 2:62; 5:69)

[Kuran 2:62, 5:69]


Kendinizi hep böyle mi hissettiniz? Belki hali hazırda TANRI’ya teslim olanlardan birisiniz !

Kendilerini TANRI’ya teslim edenler kimlerdir ve gerçek Müslümanlık nedir?


TANRI kim dir? Niye bu dünyaya geldik? Selamete erişmek için ne yapmak gerekir? Bu soruların cevabını Kuran okuyarak bulabilirsiniz. Dr. Reşat Halife tarafından herkesin anlayabileceği bir üslupda yapılan Ingilizce çeviriyi tavsiye ederiz (Kuran’ın Ingilizce tercümesi yapanlardan ana dili Arapça olanlardan biridir ki bu nadirdir). TANRI kendisinin gösterdiği yolu takip edenlere zafer, sağlık, afiyet ve mutluluk vadeder (Kuran 2:38; 3:160; 22:38, 40; 24:55; 30:47; 40:51). Buna rağmen niye Müslümanız diye geçinen ülkeler, dünyanın en fakir ve gelişmemiş veya diktatörlükle idare edilen ülkelerindendir. Bunların cevabını bu kitapda bulabilirsiniz.

International Community of Submitters / Masjid Tucson
The world wide community of those who Submit to God Alone and advocate the worship of God Alone
All Praise Be To God!
Email: info@masjidtucson.org
Address: Masjid Tucson, P.O. Box 43476, Tucson AZ 85733. USA.